Tüketici hakem heyetlerine Kovid-19 ertelemesi!

 Tüketici hakem heyetlerine Kovid-19 ertelemesi!

Ticaret Bakanlığının “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğiyle Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin, tüketici hakem heyetlerinin faaliyet meydanı kapsamında hak kayıplarına yol açmaması amaçlandı.

Yönetmeliğe eklenen süreksiz hususla içtimaların ve birtakım vadelerin durdurulması istikametinde düzenleme yapıldı. Buna nazaran, tüketici hakem heyetleri tarafından ilgili kimselerden istenen haber ve evrakların sunulması için verilen, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için tanınan ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara bildirim edilmesi için belirlenen vadeler 13 Mart-30 Nisan devri için durduruldu.

Belirtilen tarihlerin birinci ve son günleri de durdurma müddetine dahil edildi. Ayrıyeten, tüketici hakem heyetlerinin içtimaları da 30 Nisan’a kadar ertelendi.

Tüketici hakem heyetlerine istenen malumat ve evrakların sunulması için verilen mühletin bitimine, durma vadesinin başladığı tarih itibarıyla 15 gün ve daha az kalmışsa kelam konusu mühletler 1 Mayıs’tan başlamak üzere 15 gün uzamış sayıldı.

Öte yandan, yaşadıkları tüketici uyuşmazlıklarının tahlili için tüketici hakem heyetlerine müracaat yapmak isteyen vatandaşlar, bu süreçlerini elektronik ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden Tüketici Malumat Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla ilgili tüketici hakem heyetlerine iletebilecek. Tüketici hakem heyetlerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ay ve ilgili mevzuatta öngörülen kaidelerin gerçekleşmesi halinde 12 ay içinde müracaatları karara bağlama yükümlülüğü devam ediyor.

 

 

Yorum Yap