SGK ile Eczacıların arasına ‘corona’ girdi! Resmen ertelendi…

 SGK ile Eczacıların arasına ‘corona’ girdi! Resmen ertelendi…

Çevre Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında  imzalanan Ek Protokol ile mevcut Protokol kararlarının yenisi  imzalanıncaya kadar muteber olmasına karar verildi.

SGK’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“01/04/2016 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Bireylerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine Ait Protokol”ün “9.1. Bu Protokol 01/04/2016 tarihinde  yürürlüğe girer. Protokolün müddeti 2+2 yıl olmak üzere 4 yıl olup  31/03/2020 tarihine kadar muteberdir. Birinci 2 yılın ahir genel  kıymetlendirme görüşmeleri yapılır.

“YENİ PERIYOT PROTOKOLÜ İMZALANMAMIŞTIR”

Mali mevzular bir evvelki yılın  hesaplamaları yapılarak, bir evvelki yılın pahalılık oranında  güncellenir. Revizyon görüşmelerine vade bitiminden en az 1(bir) ay,  yeni devir protokol görüşmelerine mühlet bitiminden en az 3 (üç) ay önce  başlanır. Vade bitiminde rastgele bir nedenle protokolün  imzalanamaması durumunda görüşmeler devam eder. Bu vadede yenisi  imzalanıncaya kadar bu protokol kararları muteberdir.” maddesi  uyarınca yeni devir protokol görüşmelerine mühleti içerisinde  başlanılmış olmakla birlikte şimdi yeni periyot protokolü  imzalanmamıştır.

COVID-19 salgınının memleketimizde yayılımının en aza indirilmesine  ait alınan önlemler çerçevesinde laf konusu görüşmelerin  ertelenmesine ve Protokolün mühletinin uzatılmasına ait olarak Kurumumuz ve Türk Eczacıları Birliği arasında Ek Protokol imzalanmış  olup bu düzenlemeler uyarınca mevcut Protokol kararları yenisi  imzalanıncaya kadar muteberdir.

Mevcut Protokol kapsamında eczacılar ile yapılan sözleşmelerin  yenilenmesine gerek bulunmamaktadır.”

Yorum Yap