KVKK: Koronavirüs kapsamında konum verilerinin işlenmesi hukuka uygun

 KVKK: Koronavirüs kapsamında konum verilerinin işlenmesi hukuka uygun

Ferdî Dataları Müdafaa Kurumundan (KVKK), yeni tip koronavirüsle uğraş kapsamında (Kovid-19) Sıhhat Bakanlığının yürüttüğü “Pandemi İzolasyon Takip Projesi”yle şahısların konum haberlerinin işlenmesinde tüzel ketin bulunmadığı bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının azaltılmasına, hastaların izolasyonuna yönelik başlatılan “Pandemi İzolasyon Takip Girişimi“ne ait değerlendirmede bulunuldu.

Illetten korunmak için Türkiye’nin ve tüm devletlerin çeşitli önlemlere başvurduğu hatırlatılan açıklamada, savaş kapsamında karantina, toplumsal uzaklık ve çevre izolasyon üzere tedbirlerin yanı sıra teknolojik imkanlardan da faydalanıldığı belirtildi.

Açıklamada, birtakım memleketlerde mobil pratikler ve gibisi tekniklerle, “hastalığı taşıyan yahut taşıma riski bulunan bireylerle temasa geçenlerin tespit edilmesi, virüsün yayılma haritası çıkartılarak tedavi ve karantina uygulanması, karantinaya alınanların denetimi, sokağa çıkma yasağının uygulanması, kalabalık bölgelerin tespiti” üzere gayelerle sıhhat, konum ve muhabere haberleri üzere ferdî dataların işlendiği vurgulandı.

“Kişinin güvenliğiyle direkt bağlı olan dataların güvenliğinin gözetilmesi kaydıyla, kamu tertibi ve halk sıhhati nedeniyle devletlerin bu cins usullere başvurması yasal olarak mümkündür” sözüne yan verilen açıklamada, burada önceliğin kamu sıhhatinin korunması olduğuna dikkat çekildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, halk sıhhatine yönelik tehditlerle uğraş etmek için ek olarak zatî olguların toplanmasına ve paylaşılmasına gerek duyabileceğine işaret edilen açıklamada, şu haberler paylaşıldı:

“Konum datalarının işlenmesi ve şahısların hareketliliklerinin izlenmesi hukuka mütenasiptir. 6698 sayılı Ferdî Donelerin Korunması Kanunu’nun 28. hususunun 1. fıkrasının ‘ç’ bendinde, ‘kişisel donelerin ulusal savunmayı, ulusal güvenliği, kamu güvenliğini, kamu nizamını yahut ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla vazife ve salahiyet verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, hami ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi halinde Kanun kararlarının uygulanmayacağı’ düzenlenmiştir.”

“Teknik ve idari önlemler alınmalı”

Açıklamada, salgın hastalık üzere kamu nizamı ve kamu güvenliğini tehdit eden durumlarda, bu durumu ortadan kaldırabilmek emeliyle konum ve trafik datalarının işlenmesi suretiyle kalabalık ortamların kamu yönetimince tespiti ve bu kapsamda tedbirler geliştirilebilmesine yönelik olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek data sürece faaliyetlerinin, kanunun 28. hususunun 1. fıkrası ‘ç’ bendi kapsamında kıymetlendirilebileceği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar belirtildi:

“Bu çerçevede Kovid-19’un sebebiyet verdiği salgın illetin kamu güvenliğini ve kamu nizamını tehdit etmesi nedeniyle illetin yayılmasını engellemek hedefiyle konum ve trafik olgularının laf konusu kanun hususunun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları tarafından işlenmesinin önünde türel bir mahzur yoktur.

Bireylerin konum olgularının sıhhat durumlarıyla ilişkilendirilmek suretiyle işlenmesi sürecinde laf konusu dataların üçüncü şahıslarca ele geçirilmesi halinde ilgili insanlar bakımından önemli zararlar ortaya çıkabileceği dikkate alınarak, ilgili kurum ve kuruluşların şahsî dataların güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari önlemleri almaları ve bu olguların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kelam konusu şahsî donelerin silinmesi yahut yok edilmesi unutulmamalıdır.”

Yorum Yap