Kısa çalışma asalakları hortladı! Dikkat paranızı kaptırmayın

 Kısa çalışma asalakları hortladı! Dikkat paranızı kaptırmayın

Tüm Dünyada olduğu gibi, ülke olarak bizde zor günlerden geçiyoruz.

 

 

Devletimiz çalışanları, iş insanlarını, küçük esnaf ve yatırımcıları, engelli ve yaşlıları, öğrencileri, öğretmen ve sağlık çalışanlarını düşünerek çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirdi, geçirmeye devam ediyor.

İşte bu ortamda, salgının etkilerini azaltmayla uğraşılırken, çantacı tabir edeceğimiz kan emici asalaklar yüzde 20-25 komisyon karşılığında şirketlere kısa çalışma ödeneği çıkartacağı vaadiyle firma firma dolaşıyor.

 

 

Geçtiğimiz yıllarda geçmiş dönem teşviklerinde yaşanan ve çantacı tabir edilen iş takipçileri hortlamaya başladı. Bu zor günlerde iş dünyasına destek olmak, ayakta durmalarını sağlamak lazım geliyor. İşçisinin zor durumda kalmaması ve işletmesini ayakta tutmak için mücadele eden iş insanlarından bu şekilde komisyon karşılığı talepte bulunmak ciddi bir sıkıntı. Umarım çantacı tabir edilen iş takipçilerine iş insanları komisyon kaptırmaz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR başvuru şartlarını oldukça kolaylaştırdı. Bu tür iş takipçilerine ihtiyaç olmadan her işletme kendi başvurularını yapabilir.

İŞÇİ ÇIKARMAYA SINIRLANDIRMA

Her ülkede olduğu gibi, koronavirüs (cüvid-19) istihdamı etkiledi. Bu dönemlerde umutların devam etmesi için iş ve istihdam kabiliyetlerinin devam ettirilmesi büyük önem taşıyor. TBMM gündeminde olan torba yasa taslağı ile koronavirüs nedeniyle işten çıkarmaların sınırlandırılması ve işverenlere çalışanlarını ücretsiz izne ayırmaları durumunda ücret desteği verilmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

Buna göre, İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesi, COVİD-19 salgın hastalık neticesinde kamu yararının gerektirmesi nedeni ile maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 4857 sayılı İş Kanunu 25 /1-2 ikinci bendinde gösterilen sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecek. Teklifte istisna tutulan İş Kanunun 25. Maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendi, “İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda” işçinin işten çıkarılabilmesini düzenliyor. Tedavi edilemez hastalık nedeniyle işçi çıkartılabilecek.

Ancak işçi istifa edebilecektir. Özellikle belirli süreli sözleşmelerle ihalelerde iş sözleşmesinin sona ermesi konusunda belirsizlik bulunuyor.

ÜCRETSİZ İZİNLİ İŞÇİYE ÖDEME VAR

İşverene işçi çıkarma yerine işçiyi ücretsiz izne ayırması hakkı veriliyor. Söz konusu fesih yasağı uygulanan hallerde işveren işçiyi onayı aranmaksızın ücretsiz izne ayırabilir. Fesih yasağı süresini altı aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Yine, 4857 sayılı İş Kanunu’nu çerçevesinde;

– Yukarıda belirtilen nedenlerle ücretsiz izne ayrılan işçiler ile,

– 15/3/2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen işçilere,

4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen fesih yasağı süresince Fondan her gün için 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilecek.

Ancak burada suistimalleri önlemek üzere ücretsiz izne ayrılarak ücret desteğinden yararlanan işçinin işveren tarafından fiilen çalıştırılmaya devam ettiğinin tespiti halinde 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinde belirlenen idari para cezaları dört katı olarak uygulanacak. Bu kapsamda verilecek nakdi ücret desteğinden yararlanma süresini altı ay süreyle uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.

Yorum Yap