Kayıp aydınlanmanın kenti Semerkant

 Kayıp aydınlanmanın kenti Semerkant

Semerkant, Özbekistan’ın doğusunda konum alan tarihi bir kenttir. Ismi Soğdca taş kale- taş kent manasına gelen Semerkant, ortamın en kıymetli kentlerinin başında gelir.

Günümüzde 530 bin kişinin yaşadığı Semerkant, ile Türkiye arasında üç saatlik bir devir farkı var. İstanbul-Semerkant arasında her gün uçak seferleri düzenlenmektedir.

Milattan evvel sekizinci yüzyılda kurulan Semerkant, hengam içinde nahiyenin en kıymetli kenti haline gelmeye başladı.

Orta Asya’daki en eski kentlerden biri olan Semerkant, İpek Yolu üzerinde Çin-Akdeniz hattında mahal alır.

Büyük İskender’in Hint Seferi sırasında ele geçirdiği ve o periyotta Grekler tarafından Marakanda olarak anılan Semerkant, sonrasında Perslerin idaresine girdi.

Perslerin idaresinden sonra Semerkant ve muhiti tekrardan çoğunluğun yaşadığı Türklerin idaresine geçti. 13. yüzyılda Moğol istilasına uğrayan Semerkant, bu devirde büyük bir yıkıma uğradı. Moğollar tarafından noktayla bir edilen Semerkant, nüfusunun çok büyük bir kısmını katliamlar sonucu kaybetti.

Moğol istilasının akabinde nahiyede egemenlik kuran Timur’un merkezi haline gelen Semerkant, altın çağını bu devirde yaşadı. 14. yüzyılda yerkürenin en değerli bilim ve sanat merkezlerinden biri haline gelen Semerkant, yeniliklerin merkezi oldu.

2001 yılında UNESCO tarafından Yerküre Mirası Listesi’ne dahil olan Semerkant’taki anıtsal yapıların büyük bir kısmı Timur periyodunda inşa edilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır.

14. yüzyılda nahiyeyi ziyaret eden ünlü gezgin İbn Battuta’nın “dünyanın en hoş kentlerinden biri” olarak tanımladığı Semerkant’ta inşa edilen anıtsal yapılar o devrin koşulları içinde hayranlık uyandıran mimari ve sanatsal bir malumatın eseridir.

15. yüzyılda Semerkant’ta Uluğ Beyefendi tarafından kurulan gözlemevi ile uzay araştırmaları yapılmıştı. Bu tarafıyla yerkürenin en değerli merkezlerinden biri haline gelen Semerkant’taki bu faaliyetler kentin bilimde ne denli ileri bir nokta olduğunu göstermekte.

Timur’un vefatından sonra görkemini yavaş yavaş kaybetmeye başlayan Semerkant 16. yüzyılda Özbek uzunluklarının hakimiyeti girdi. Bu devirde de bir idare merkezi olan Semerkant, değerini korusa da Timur periyodundaki üzere görkemli yapılarla donatılmamıştı.

19. yüzyıla gelindiğinde Rus Çarlığının denetimine giren Semerkant’ta bu devirde de kesimin idare merkezi olma özelliğini müdafaaya devam etti.

Sovyet devrinde Özbekistan hadleri içerisinde bir kent olarak varlığını sürdüren Semerkant, Şark Bloku’nun yıkılmasından sonra turistik açıdan yerkürenin ilgisini çekmeye başladı.

Yorum Yap