İşten çıkarmaya 3 ay yasak

 İşten çıkarmaya 3 ay yasak

Patron örgütlerinin görüşüne sunulduğu belirtilen ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Taslağı’na nazaran “Geçici İstihdam Güvencesi” unsuru ile İş Kanunu kapsamında olsun olmasın her türlü iş bağıdı, hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay vadeyle feshedilemeyecek. Bunun istisnası, personelin yaşantısından kaynaklanan sıhhat münasebeti, ahlak kurallarına uymamak, tutuklanma vb. haklı fesih nedenleri olacak. Fesih yasağı Cumhurbaşkanı kararıyla 6 aya kadar uzatılabilecek. Fesih yasağı sırasında, patron emekçiyi fiyatsız olura ayırabilecek. Fiyatsız olura ayrılan çalışanlara ve 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, kanuna nazaran işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen emekçilere, fesih yasağı müddetince İşsizlik Fonu’ndan her gün için 39.24 lira nakdi fiyat desteği verilecek. Fiyat desteği de 6 aya uzatılabilecek. 62 husustan oluşan taslaktaki başka düzenlemeler şöyle:

Koşulsuz bakım ecri

Gelir ölçütleri dikkate alınmadan bakım hizmetlerine gereksinim duyan yaşlılara bakım hizmeti verilebilecek, bakım fiyatı ödemesi yapılabilecek. Birebir imkan engelliler için de sağlanacak.

Tahsil kredisi

Tahsil kredilerinde geri ödeme Yİ-ÜFE üzerinden yapılacak. Mücbir sebep halinde mekteplilerin kredi borçlarında indirim ya da erteleme yapılabilecek.

Muallim müsaadeleri

Hocalar, iki aylık müsaade mühletlerine dokunulmadan kalan tatil devirlerinde, meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacak. Salgın nedeniyle uygulanacak telafi programlarının yaz tatilinde yapılması halinde muallimlerin olurları kısaltılabilecek.

Fiyat artışı yok

Temel azık unsurlarının tedarik sürecinin aksamaması için et ve süt eserleri ile üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen süratli tüketim mallarına ait ödemelerin vadesi, büyük ölçekli işletmelerde 30 günü geçemeyecek. Bir mal yahut hizmetin satış fiyatında şiddetli artış yapılamayacak.

‘Kayıtlı istihdamın tamamına devlet eli dokundu’

Prof. Dr. Cem Kılıç, “Düzenlemeyle fiyatsız izine çıkarılan çalışanlara aylık yaklaşık bin 200 lira ödenmiş olacak. Bence çok olumlu. İçinde bulunulan süreçte bir çok patron, fiyatsız izine sahih kaymak zorundaydı. Personeller de bunu kabul etmek zorunda kalacaktı. O yüzden gelen bu aktarım çok anlamlı” dedi. 3 aylık fesih yasağının da istihdam kaybını önleyecek kıymetli bir düzenleme olduğunun altını çizen Kılıç, “Bu iki hususun getirilmesiyle kayıtlı istihdamın neredeyse tamamına devletin elinin dokunduğu ve direkt bir destek sisteminin devreye girdiği düşünülebilir” dedi.

Yorum Yap