İnfaz yasasında uzlaşma zorunluluk

 İnfaz yasasında uzlaşma zorunluluk

 

Kaboğlu, yarın TBMM Umum Kurulu’nun gündemine gelecek infaz teklifiyle ilgili hazırladığı kıymetlendirme raporunda şunları kaydetti:

“Kalan mahpus cezası vadesinde indirimler yapılarak mahpusların tahliye edilmesi, indirimden çok af olarak nitelendirilebilir. Bu bakımdan, infaz kanununda değişiklik yahut ceza indirimi olarak nitelense dahi, maddi olarak bir af yasası karar ve sonuçlarını doğurması mümkün. Bu niteleme, Anayasal olarak af yasası, 3/5 çoğunluğu gerekli kılması ötesinde, siyasal bakımdan TBMM’de partilerin uzlaşma zaruriliği doğurmaktadır.”

‘Konutta ceza’

Kaboğlu tekliflerini ise şöyle sıraladı:

“Mahpusların ömür hakkını korumakla yükümlü olan devlet, ‘mahpus uzaklığı koyun’ deme konumunda olmadığına nazaran Anayasal salahiyetleri kullanarak özgül tedbirler almalıdır. İnfaza ara vermek üzere seçenekler üzerinde de durulmalı, fikir suçluları, gazeteciler, avukatlar, seçilmişler öncelikle değerlendirilmeli, karar özlüler dâhil tüm tutuklular tahliye edilmelidir. Hangi kabahat kategorisi olursa olsun, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 110. hususunun, kısa periyodik mahpus cezaları bakımından ve birtakım istisnai kategoriler açısından konutta ceza infazı imkanını düzenliyor olması da gözden uzak tutulmamalı. Gayrı mahpus kategorileri için infaz indiriminden kontrollü muaflığa kadar farklı infaz usulleri uygulanmalıdır. Şayet bunlar yapılmaz ise, her mahpus vefatı, sorumluluk prensibini beraberinde getirir.”

Açık ceza infaz kurumunda bulunan ve koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken mühletin beşte dördünü ceza infaz kurumunda geçiren yeterli halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının kontrollü bağımsızlık önlemi uygulanmak suretiyle infazına, infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

TBMM gündemi

İnfaz paketi

TBMM Umum Heyeti yarın toplanarak AK Parti ve MHP kümelerinin ortak hazırladığı infaz düzenlemesini içeren teklifin görüşmelerine başlayacak. 70 husustan oluşan, 11 kanunda değişiklik yapan teklife nazaran, her vilayet merkezi ile belirlenen kazalarda, Yargıçlar ve Savcılar Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak. Kasten yaralama cürmünün, üstsoya, altsoya, eşe yahut kardeşe karşı, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan bireye karşı, kişinin mahalline getirdiği kamu vazifesi nedeniyle, kamu hizmetlisinin sahip bulunduğu nüfuzu berbata kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı nispetinde artırılacak. Canavarca hisle işlenmesi halinde ise ceza bir kat orantısında yükseltilecek.

Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, yönetim ve gözlem şurası tarafından uygun halin belirlenmesi için en geç altı ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak. -ANKARA Milliyet

Yorum Yap