İnfaz düzenlemesinde flaş gelişme! İlk 10 madde kabul edildi

 İnfaz düzenlemesinde flaş gelişme! İlk 10 madde kabul edildi

 

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan infaz düzenlemesine ait kanun teklifinin kabul edilen unsurlarına nazaran, İnfaz Hakimliği Kanunu’nda değişiklik yapılarak infaz hakimliğinin mevcut hizmetleri arasına Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak vazifeleri de ekleniyor.

İnfaz Hakimliği Kanunu’nun emeli, yapılan düzenlemeye ahenk sağlaması ismine, “Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan süreçlere yahut bunlarla ilgili faaliyetlere ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara yönelik şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve kanunlarla verilen öteki hizmetleri bölgesine getirmek üzere kurulan infaz hakimliklerine ait kararları kapsar.” diye değiştirildi.

İnfaz Hakimliği Kanunu ve öteki kanunlarla verilen hizmetleri yanına getirmek emeliyle her vilayet merkezi ile ortamların coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak, belirlenen kazalarda Yargıçlar ve Savcılar Heyetinin (HSK) olumlu görüşü alınarak, Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak.

İş durumunun gerekli kıldığı taraflarda birden ziyade infaz hakimliği kurulabilecek. Bu durumda infaz hakimlikleri numaralandırılacak. Müstakilen infaz hakimliğine atanan yargıçlar, isimli yargı adalet komitelerince öteki duruşmalarda yahut işlerde görevlendirilemeyecek.

İnfaz hakimliği bulundukları vilayet yahut kazanın ismi ile anılacak. İnfaz hakimliğinin yargı etrafı, kuruldukları vilayet merkezi ve kazalar ile bunlara isimli taraftan bağlanan kazaların idari hadleri olacak.

Ağır ceza duruşmaları ile büyükşehir belediyesi bulunan vilayetlerde, büyükşehir belediyesi hadleri içerisindeki bölge ve kazanın ismi ile anılan infaz hakimliğinin yargı muhiti, bölge yahut kaza hudutlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından belirlenecek. Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir infaz hakimliğinin kaldırılmasına yahut yargı etrafının değiştirilmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından karar verilecek.

İnfaz hakimliğinin salahiyeti, kararın infazına ait sürecin yapıldığı mekana nazaran belirlenecek. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında idarece yapılan süreçler yahut bunlarla ilgili faaliyetlere ait yapılan şikayetler bakımından sürecin yapıldığı yahut faaliyetin gerçekleştiği ceza infaz kurumunun bulunduğu mekanda infaz hakimliği yetkili olacak. İnfaz hakimliğinde bir yazı işleri yöneticisi ile yeteri kadar işçi bulunacak.

Düzenlemeyle infaz yargıçlarına yeni hizmetler de verildi. Buna nazaran, infaz yargıçları, Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek.

Öte yandan infaz yargıçları, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait mahsup, ceza vakit aşımı ve hükümlünün irtihali hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gerekli kararları alacak ve işleri yapacak.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan süreçler yahut bunlarla ilgili faaliyetlerin ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararların kanun yahut vesair mevzuat kararlarına muhalif olduğu gerekçesiyle bu karar, süreç yahut faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren 15 gün, her halde yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde şikayet yoluyla infaz hakimliğine başvurulabilecek.

7 gün içinde itiraz yoluna gidilebilecek

İnfaz yargıcının kararlarına karşı şikayetçi yahut ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, bildiriden itibaren yedi gün içinde Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına nazaran itiraz yoluna gidilebilecek. Kanunlarda infaz yargıcının onayına tabi olduğu belirtilen hususlarda da bu karar uygulanacak.

İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da infaz hakimliğinin kuruluş, vazife, salahiyet ve işleyişine ait yapılan değişiklikler yahut infaz hakimliğine yeni hizmetler veren düzenlemeler, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar mevcut kararların uygulanmasına devam edilecek.

İnfaz hakimliğinin kuruluş, hizmet, salahiyet ve işleyişine ait yapılan değişiklikler nedeniyle olağan yahut dehşet kanun yolu incelemesinde bozma kararı verilemeyecek. Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanacağı tarihe kadar, iş ve takım durumu dikkate alınarak değiştirilen kararlara nazaran infaz hakimlikleri kurulacak ve faaliyete geçirilecek.

Karar katılaştıktan sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata karşın 30 gün içinde seçenek önlemin gereklerinin noktasına getirilmesine başlanmaması yahut başlanıp da devam edilmemesi halinde, infaz hakimliği kısa vadeli mahpus cezasının külliyen yahut kısmen infazına karar verecek ve bu karar derhal infaz edilecek. Hükmedilen seçenek önlemin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle bölgesine getirilememesi durumunda, infaz hakimliğince önlem değiştirilecek.

Cezanın ertelenmesi, mağdurun yahut kamunun uğradığı zararın motamot iade, hatadan evvelki hale getirme yahut tazmin suretiyle büsbütün giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilecek. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilecek. Koşulun alanına getirilmesi halinde, infaz hakimi kararıyla hükümlü, infaz kurumundan derhal salıverilecek.

Mahkum olduğu mahpus cezası ertelenen yahut kontrollü muaflık önlemi uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlünün kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık salahiyetleri açısından aşikâr hakları kullanmaktan mahrum bırakılamayacak.

Kontrollü muaflık önlemi uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü hakkında, “Bir kamu kurumunun yahut kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun müsaadesine tabi bir meslek yahut sanatı, kendi sorumluluğu altında muaf meslek erbabı yahut tacir olarak icra etmekten mahrum bırakılmamasına” karar verilebilecek.

Görüşmelerden

Görüşmelerde, bir evvelki birleşimin, içtima kâfi sayısı bulunamaması nedeniyle kapanması gündeme geldi.

UYGUN Parti Küme Başkanvekili Lütfü Türkkan, teklifi hazırlayan milletvekillerinin Umum Konseyde olması gerektiğini söyledi.

AK Parti Küme Başkanvekili Hasret Güçlü ise kümeler arasında yoklama istememe üzere bir plan üzerinden çalışmaları sürdürdüklerini belirterek “Böyle biliyoruz, bu türlü konuştuk ve kelama itimat ediyoruz.” dedi. Varlıklı, kabahatlerinin ise bu lafa inanmak olduğunu söyledi.

Türkkan, bu türlü bir mutabakatın kelam konusu olmadığını söyledi.

HDP Küme Başkanvekili Meral Danış Beştaş da bu mevzuda kimseye bir laf vermediklerini belirtti.

Bu arada, HDP Kümesi dünkü görüşmelerde de oylama süreçleri öncesinde mekan taraf karar kâfi sayısı talebinde bulundu.

Meclis Başkanvekili Levent Gök, teklifin birinci 10 unsurunun kabul edilmesinin akabinde ara verdi. Gök, aranın akabinde encümenin konumunda olmaması nedeniyle birleşimi, saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Yorum Yap