Hükümet düğmeye bastı! Herkes yararlanacak

 Hükümet düğmeye bastı! Herkes yararlanacak

Kaynak ve Maliye Bakanlığı uyumunda hükümetin hazırladığı ekonomik, çevre, tıbbi düzenlemeler içeren 62 unsurluk yasa teklifi 83 milyonun ömrünü kolaylaştıracak. Buna nazaran, Çevre Hizmetler Kanunu’nda bölge alan meskende bakım yardımının kapsamı genişletiliyor.

Meskende bakım hizmetlerinde “gelir ölçütü” belirleme kuralı kaldırılıyor. Buna nazaran, salgın marazlar, doğal afetler üzere mucize hallerde ve acil durumlarda, gelir ölçütleri ve engellilik durumları dikkate alınmadan bakım hizmetlerine gereksinim duyanlara bakım hizmeti verilebilecek, bakım ecri ve içtimaî yardım ödemesi yapılabilecek. Mevcut pratikte hane içinde kişi başına gelir meblağı minimum fiyatın 3’te 2’sinden az olan, bakıma muhtaçlık kriterlerini taşıyan, ağır engelli olduğun belirten sıhhat şurası raporunu sunanlara meskende bakım yardımı yapılıyor.

1.460 TL ÖDENİYOR

Yasa taslağının 2. hususunda, “Salgın illetler, sarsıntı, doğal afet üzere mucize hallerde ve acil durumlarda, bu hususun uygulanmasına ait gelir ölçütleri dikkate alınmadan bakım hizmetlerine muhtaçlık duyan yaşlılara bakım hizmeti verilebilir ve bakım fiyatı ödemesi yapılabilir” deniliyor. Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için hanede bakım parasını da içeren tüm içtimaî yardımlar yüzde 5.49 orantısında yükseldi.

Geçen yıl 1.384 TL olan bu destek 1.460 TL’ye çıktı. Türkiye’de yaklaşık 520 bin kişi meskende bakım desteği veriliyor. Yeni düzenlemeyle binlerce kişi daha bu destekten faydalanacak. İlgili bakanlıklarca gelen teklifler dikkate alınıp teklife son hali verilerek Meclis’e gönderilecek torba maddedeki kıymetli başlıklar şöyle:

KONTRATLARI BDDK BELİRLEYECEK:

Salgın nedeniyle müşterilerin bürolara gitmeksizin bankacılık hizmetlerine erişebilmesi ve bankalar ile uzaktan mukavele bağının kurulabilmesi büyük ehemmiyet taşıyor. Bankacılık Kanunu’nda buna ait düzenleme yapılıyor. Bankacılık hizmetlerinde de uzaktan muhabere araçları ile uzaklıklı tatbike geçilirken bu mevzuda belirlenen bilişim araçları yoluyla kurulacak bağıtlar de BDDK tarafından belirlenecek.

ÜRETİCİNİN PARASI DEĞERLI:

Üreticiden et- süt üzere 30 gün içinde bozulacak eser satın alıp bir ayda bedelini ödemeyen market zincirlerine 500 bin lira ceza öngörülüyor. Fahiş fiyat uygulayana 10 binden 100 bin liraya kadar, stokçuya 50 binden 500 bin liraya kadar ceza verilecek.

KAMU TAŞINMAZLARI KULLANILACAK:

Kamu taşınmazlarının tasarrufuna mücbir sebep kolaylığı getiriliyor. Bulaşıcı hastalık, salgın üzere mücbir sebeplerde Kaynak taşınmazlarına ait kontrat bedeli, ecrimisil bedeli alınmayacak.

ŞAHSI HALK OTOBÜSÜ VE DOLMUŞÇUYA DESTEK:

Belediye meclisleri, kişisel halk otobüsü yahut dolmuşlar üzere belediyeye bedel ödeyerek taşımacılık yapanlara gelir desteği kararı alabilecek. Firmaların belediyeye ödediği reklam, muhit arilik vergisi üzere ödemeleri ertelendi.

MÜTEAHHİTLER NEFES ALDI:

Devlet Tefviz Kanunu’na eklenen unsur ile afet, salgın marazlar üzere mücbir sebepler sayılarak müteahhide mühlet uzatımı ve mukavelenin feshi hakkı verilecek. Satış, kira, trampa ve mülkiyetin gayri birebir hak tesisi süreçleri ihaleleri elektronik ortamda yapılabilecek.

TAHSIL KREDİLERİNE ERTELEME:

Tahsil kredi borçları tekrar düzenleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, fiyatı yarıya kadar indirmeye, mücbir sebep hali ilan edilen devirlerde Yİ-ÜFE pratikten ertelemeye yetkili kılınıyor.

REKLAM VERGİLERİ ALINMAYACAK:

Salgın müddetince faaliyetleri durdurulan ya da duran işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile etraf paklık vergileri alınmayacak.

BELEDİYELERİN ELİ RAHATLADI:

Doğal afet, salgın hastalık üzere hallerde belediyeler ve bağlı kuruluşlar sıhhat ve içtimaî hizmete yönelik muhtaçlıkları ölçü sınırlamasına bağlı olmadan direkt metin tekniği ile sağlayabilecek.

ELEKTRİK BORCUNA YAPILANDIRMA:

Elektrik borçları yapılandırılacak. Bu alacakların birinci taksiti Ekim 2021’in son gününe kadar ödenmek üzere ve her yıl birinci taksitin tekabül ettiği ayda üç eşit taksitte ödenecek.

BELEDİYE BORCUNA ÖTELEME:

Cumhurbaşkanı, mücbir sebep halinde belediye ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi, toplumsal sigorta primi ödemeleri ile elektrik borçları ve su alacaklarını gerektiği müddete kadar ertelemeye yetkili olacak.

KÂR DAĞITIMINA HUDUT:

Kapital şirketlerinin 31 Aralık’a kadar dağıtacağı nakit kâr hissesi fiyatı geçen yıl tıpkı periyot kârının yüzde 25’ini aşamayacak. Karar alınmış fakat şimdi ödeme yapılmadıysa yüzde 25’i aşan kısmın ödemeleri yılsonuna ertelenecek.

SEYAHAT ACENTALARINDA DEVİR:

Acentalar işletme dokümanını farklı bir hukuksal kişiliğe devredebilecek. Devir edilen acentanın unvanı 10 yıl içinde diğer bir acentaya kullandırılmayacak, devir edene 3 yılda işletme evrakı verilmeyecek.

TİCARET GEMİLERİNE 3 AY UZATMA:

Pandemi ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle, ticaret gemilerine düzenlenen 11 Mart’tan itibaren vadesi dolan denize elverişlilik evraklarının müddeti 3 ay uzatıldı. Salgının uzatılması durumunda müddet uzatılabilecek.

TOPLUMSAL MEDYA ŞİRKETLERİNE TEMSİLCİ MECBURILIĞI:

Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan ziyade olan yabancı içtimaî medya şirketlerine temsilci bulundurma mecburiliği getiriliyor. Yetkili makamların gönderdiği tebligata rağmen 30 gün içinde temsilci belirlemeyenlerin internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılacak. 2. bir aylık müddette tekrar belirlemezlerse yüzde 95 daraltılacak. Kullanıcıların donelerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü olacak. Çevre medya şirketleri, kişisel hayatın kapalılığını ihlal eden içeriklere ait müracaatta bulananlara 72 saat içinde karşılık vermek zorunda olacak. (Sabah)

Yorum Yap