Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yurt dışı teşkilatı etkin olacak

 Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yurt dışı teşkilatı etkin olacak

Kaynak ve Maliye Bakanlığı’nın yurt dışı teşkilatının kuruluşuna ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, yurt dışı teşkilatı, Bakanlığın hizmet ve salahiyet yerine giren bahislerdeki gelişmeleri takip edecek, resmi yahut şahsi kurumlarla temas, müzakere edecek ve sonuçları bakanlığa raporlayacak. İkili yahut çok taraflı ittifaklarla ilgili ön hazırlıkları yapacak, akit, kefalet ve garanti süreçlerini yürütecek.

Yurt dışı teşkilatı çalışanları, hizmetli bulundukları dış temsilciliklerde gerçekleştirilecek karma ekonomik yarkurul, yüksek seviyeli stratejik iş birliği çalışmalarına iştirak edecek, içtimalarda ele alınan ekonomik bahislerin takibini yapacak.

İkili ekonomik ilgilerinin geliştirilmesi hedefiyle Türkiye iktisadına ait haberlendirme tertipleri düzenleyecek, döviz kazandırıcı iktisat diplomasisi faaliyetleri yürütecek.

Teşkilat, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının mali hususlarda meselelerinin tahlilinde yardımcı olacak.

Memleketler arası kuruluşlarla iş birliği geliştirilecek

Bakanlığın yurt dışı teşkilatı, milletlerarası mali kuruluşlarla bölgesel çok taraflı kalkınma bankaları, yabancı memleketlerin resmi ve hususî fonları, ihracat kredi kuruluşlarıyla yatırım ve finansman kurumları, para otoriteleri ve gayri memleketler arası kuruluşlarla bağların geliştirilmesine yardımcı olacak.

Teşkilat çalışanları, vazife yaptıkları dış temsilciliklerin bağlantılı olduğu memleketler arası kuruluşlarla Türkiye arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi emeliyle girişim, program teşebbüslerinde bulunacak, mutabakat zaptı, mutabakat imzalayacak.

Tahsil görmek üzere bulundukları memlekete gelen Bakanlık işçisine sıhhat ve eğitim masraflarıyla maaş ödemelerine aracılık edecek, gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini sağlayacak.

Kaynak ve Maliye Bakanlığı müşavirliği ve ataşeliği için yurt dışı teşkilatına 82 takım ihdas edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren gayrı bir Cumhurbaşkanı Kararı ile de Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ’nin kuruluş ve vazifelerine ait esaslarda değişikliğe gidildi.

Buna nazaran, Yüksek Istişare ve Kredileri Yönlendirme Konseyi, bankanın ilgili olduğu bakanın başkanlığında, Kaynak ve Maliye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcıları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Lideri ile Strateji ve Bütçe Yönetici Yardımcısından oluşacak. Bankanın idare konseyi lideri, lider vekili ve umum yöneticisi heyetin doğal üyesi olacak.

Yorum Yap