EPDK’den “mücbir sebep” kararı

 EPDK’den “mücbir sebep” kararı

Kuvvet Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) bahse ait konsey kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, yerküreyi etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle, ön lisans ve üretim lisansı sahibi hükmî kimselerin müddetli yükümlülükleri, 10 Mart 2020 tarihinde yahut sonrasında sona erecek aşağıda bahsi geçen faaliyetlerin, sona erme tarihinden itibaren muteber olmak üzere bir kereye mahsus, laf konusu müddetlerinin rastgele bir sürece gerek kalmaksızın 3 ay vadeyle uzatılması kararı alındı.

Karara nazaran, önlisans yahut üretim lisansı sahibi hukuksal kimselerin, önlisans müddetleri ile üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi periyotla, inşaat devri yükümlülük erteleme vadeleri, gerçek yahut hükmî şahıslara, sona erme tarihinden itibaren muteber olmak üzere bir keze mahsus, laf konusu vadelerinin rastgele bir sürece gerek kalmaksızın 3 ay vadeyle uzatılması kararı alındı.

Bununla bir arada, tadil işleri kapsamındaki yükümlülüklere ait müddetler, birleşme yahut bölünme süreçleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ait vadeleri, eskisinin devamı niteliğinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen yükümlülüklere ait müddetleri sona eren yahut sona erecek gerçek yahut hükmî bireylere, sona erme tarihinden itibaren makbul olmak üzere ve bir keze mahsus, üç ay müddetle uzamış olarak kabul edilmesine karar verildi.

Bu arada, Elektrik Piyasasında, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Kapsamında kurulması öngörülen, üretim tesislerinden ilişki ittifakı mühleti 10 Mart 2020 tarihinde yahut sonrasında, sona eren yahut sona erecek gerçek yahut hükmî kimselere, sona erme tarihinden itibaren tasdikli olmak üzere bir keze mahsus, kelam konusu vadelerinin rastgele bir sürece gerek kalmaksızın 3 ay mühletle uzatılması kararı alındı.

Yorum Yap