3 ay işten çıkarma yasağı, 2 ay izin… İşte yasa taslağının detayları!

 3 ay işten çıkarma yasağı, 2 ay izin… İşte yasa taslağının detayları!

Son dakika haberi I Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kimi kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi taslağı, görüş alınmak üzere sivil topluluk kuruluşlarına gönderildi. Yekun 62 husustan oluşan yasa taslağı farklı bahislerde düzenlemeler içeriyor. En çarpıcı unsur 3 ay boyunca şirketlerde işten çıkarma yasağı düzenlemesi teklifi olurken taslaktaki gayrı unsurlar dikkat çekti.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç ve Esra Nehir’in haberine nazaran taslaktaki tekliflerde şu unsurlar öne çıktı:

1-YABANCI TOPLUMSAL MEDYA ŞİRKETLERİNE TEMSİLCİ ZARURILIĞI

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan ziyade olan yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcıları, Türkiye’deki yetkili makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim yahut taleplerin gereğinin noktasına getirilmesi için yetkili en az bir kimseyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemekle yükümlü olacaklar. Bildirime karşın 30 gün içinde temsilci belirlemeyen toplumsal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50’si orantısında daraltılacak. Tekrar 30 günlük mühlet içinde temsilci belirlenmemesi halinde bant genişliği yüzde 95 nispetinde daraltılacak.

Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan ziyade olan yurt içi yahut yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcı, kişisel hayatın kapalılığını ihlal eden içeriklere ait müracaatta bulunan kimselere en geç 72 saat içinde karşılık vermek zorunda olacak. Bu kuruluşlar, Türkiye’deki kullanıcıların olgularını Türkiye’de barındırmakla yükümlü olacak.

2-ÖĞRETMENLERİN YAZ TATİLİ İKİ AY OLACAK

Muallimler yaz tatilinde aralıksız iki ay müsaade yapacaklar. Ama, bu iki aylık müsaade vadelerine dokunulmadan, kalan tatil devirlerinde mesleksel çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar. Umumi hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet üzere nedenlerle eğitim tedrisat faaliyetinin iki haftadan ziyade müddetle yapılamaması halinde, ders yılı içerisinde telafi yapılamaması durumunda yaz tatilinde muallimlerin müsaade mühleti bir ay kısaltılabilecek.
Rehberlik muallimleri, tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda gereksinim duyulması halinde müsaade ve tatil periyotlarında de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik muallimlerinin müsaadeleri bir aydan az olamayacak.

3-ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARINA YENİ DÜZENLEME

Tahsil kredisi alan talebelerin borcu, kredinin verildiği tarihten tahsil vadesi bitimine kadar geçen vadede verilen kredi meblağlarına, Türkiye İstatistik Kurumu yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanacak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, endeks ile belirlenen meblağları yarıya kadar indirmeye, cumhurbaşkanı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen devirlerde Yİ-ÜFE tatbikten ertelemeye yetkili olacak.

4-ÜRETİCİNİN PARASINI ÖDEMEYEN MARKET ZİNCİRİNE PARA CEZASI

Perakende Ticareti Kanunu’nun ceza hususlarında değişiklik yapılacak. Küçük işletme niteliğindeki üretici ve tedarikçiden et ve süt eseri ile 30 gün içinde bozulabilecek eser satın alan büyük işletmeler bir ay içinde eser bedelini ödemedikleri takdirde 500 bin liraya kadar para cezasına çarptırılabilecek.
Fahiş fiyat uygulayanlara 10 bin liradan 100 bin liraya kadar, stokçuluk yapanlara da 50 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası verilecek.

5-EVDE BAKIM DESTEĞİNE SALGIN AYARI

Hane içinde kişi başına gelir meblağı taban ecrin 3’te 2’sinden az olan engellilere konutta bakım yardımı yapılıyor. Bununla ilgili kanun unsuruna ekleme yapılacak. Buna nazaran, salgın marazlar, sarsıntı, doğal afet üzere dehşet hallerde ve acil durumlarda, gelir ölçütleri ve engellilik durumları dikkate alınmadan bakım hizmetlerine muhtaçlık duyanlara bakım hizmeti verilebilecek ve bakım fiyatı ve içtimaî yardım ödemesi yapılabilecek.

6-KAMU TAŞINMAZLARINI KULLANANLARA MÜCBİR SEBEP KOLAYLIĞI

Bulaşıcı hastalık, salgın üzere mücbir sebeplerin varlığı halinde Kaynak taşınmazlarına ait akit bedelleri ile ecrimisil bedellerinin mücbir sebep halinin devamı vadesince alınmaması konusunda Etraf ve Şehircilik Bakanı yetkili olacak.

7-ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNE BELEDİYE DESTEĞİ

Belediyeler doğal afet ve salgın hastalık üzere durumlarda, gerçek ve hukuksal bireylere ilişkin toplu taşıma araçları için belediye meclisi kararıyla gelir desteği ödemesi yapabilecek.

Cumhurbaşkanı, mücbir sebeplerin varlığı halinde belediyeler ile bağlı kuruluşlarının gelir vergisi, toplumsal sigorta primi ödemeleri ile elektrik borçları ve su tüketimine bağlı alacaklarını gerektiği mühlete kadar ertelemeye yetkili olacak.

Belediye liderleri, mücbir sebep hallerinde belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ait kira ve ecrimisil bedellerini erteleyebilecekler.

8-ŞİRKETLERİN KAR HAKKI DAĞITIMINA HUDUT

Kamuya ilişkin şirketler hariç olmak üzere, kapital şirketlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kar hakkı fiyatı, 2019 yılı net devir karının yüzde 25’ini aşamayacak. Şirket umum heyetlerince idare şurasına kar hakkı avansı dağıtımı salahiyeti verilemeyecek.
Kar behresi dağıtımı kararı alınmış lakin şimdi hisse sahiplerine ödeme yapılmamışsa yahut kısmi ödeme yapılmışsa, yüzde 25’i aşan kısma ait ödemeler yıl sonuna kadar ertelenecek.

Yorum Yap